Βαθμολογίες

ΔΕΥΤΕΡΑ

Α' ΟΜΙΛΟΣ 6x6
Β' ΟΜΙΛΟΣ 6x6
ΟΜΙΛΟΣ 8x8

ΤΡΙΤΗ

ΟΜΙΛΟΣ 6x6
ΟΜΙΛΟΣ 8x8

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΟΜΙΛΟΣ 6x6
ΟΜΙΛΟΣ 8x8

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΜΙΛΟΣ 8x8